Jam Cultures - acht inclusie principes

 

Diversiteit gaat om de mix van verschillen, inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan. In de kern gaat inclusie over wie waar aan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. Dat we leren omgaan met tegenstellingen, botsende meningen, mensen die we niet kennen, niet altijd begrijpen en misschien wel niet zo leuk vinden. 

Elke verandering, transformatie en agile manier van werken vraagt om inclusieve vaardigheden zodat alle perspectieven gehoord en benut kunnen worden. Inclusieve organisaties gaan verschillen niet uit de weg, maar gaan ermee aan de slag, met echte gesprekken.

Organisaties van de toekomst zijn wendbaar en divers, staan open voor verschillende perspectieven en includeren een variëteit aan mensen en talenten. Aan de hand van de 8 principes van Jam Cultures bouw je aan jouw inclusieve organisatie. Join in en jam! 

 

               

 
Wat kun je verwachten van Jitske Kramer, Daan Roovers, Joseph Oubelkas e.a.?
Tools om de synergie tussen verschillende mensen, talenten en vaardigheden te vergroten, zodat samenwerken voor iedereen woest aantrekkelijk wordt
Handvatten om de kwaliteit van jouw organisatie, team en afdeling te vergroten door meer inzichten en invalshoeken

Over de 8 inclusie principes en de bijbehorende 4 fases: openstellen, exploreren, creëren en lef tonen / leven vieren 

Inspirerende verhalen, spoken words en muziek die je zeker gaan raken
Praktische methodes om met tegenstellingen, verschillen en conflicten om te gaan

 

 

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke