Jam Cultures - over Diversiteit en Inclusie

 

Diversiteit gaat om de mix van verschillen en inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan. In de kern gaat inclusie over wie waar aan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. Dat we leren omgaan met tegenstellingen, botsende meningen, mensen die we niet kennen, niet altijd begrijpen en misschien wel niet zo leuk vinden. 

 
Wat kun je verwachten van Jitske Kramer en vele anderen?
Inspirerende, persoonlijke verhalen, spoken words en muziek die je zeker gaan raken
Handvatten om inclusie in jouw organisatie of gemeenschap verder te brengen
Hoe je inclusieve vaardigheden toepast voor sterke teams, afdelingen en organisaties 
Tools om de synergie tussen verschillende mensen, talenten en vaardigheden te vergoten, zodat samenwerken voor iedereen woest aantrekkelijk wordt
Vergroten van de kwaliteit van jouw team, afdeling en organisatie door meer inzichten, invalshoeken en netwerken

 

Wees jezelf en pas je aan!
Verbinding maken zonder jezelf kwijt te raken,
jezelf zijn zonder anderen van je weg te duwen.

Join in and jam! 

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke