08.45 - 09.30 ONTVANGST
   

09.30 - 09.45

Trio Luego

Opening met muziek 

   

09.45 - 10.45

Jitske Kramer

Rob van de Wouw

 

 

Jam Cultures - Inclusie en diversiteit

In een sterke en gezonde organisatiecultuur is het helder geregeld wie waarover mag meepraten en wie waarover meebeslist. Dit komt met grenzen en subgroepen. In een inclusieve cultuur worden deze grenzen openlijk besproken. Tijdens deze lezing:

 • De nut en noodzaak van inclusie voor teams en organisaties
 • De 8 inclusieprincipes voor inclusieve manieren van samenwerken
 • Over macht, ranking en het nemen van risico’s om samen in flow te komen

Een muzikale lezing die raakt. Jitske maakt een unieke combinatie van gedegen inhoud en ‘spoken word’, samen met Rob van de Wouw.

   
10.45 - 11.15 PAUZE
   

11.15 - 11.45

Bouchra Talidi

 

Omarm diversiteit en zet de mens centraal

Bouchra Talidi is programmaleider Diversiteit en Inclusie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze ziet het als haar taak om de personeelssamenstelling bij SZW nóg beter aan te laten sluiten bij de samenleving en creëert een beweging van bewustwording. De volgende randvoorwaarden om een goed diversiteitsbeleid te kunnen maken en uitvoeren zijn wat haar betreft:

 • Commitment vanuit de top en het middenmanagement
 • Een open en veilig klimaat waar alle diverse medewerkers zichzelf kunnen en mogen zijn
 • Duidelijkheid wat de waarde van diversiteit is voor de organisatie
 • Inzetten op processen binnen de organisatie die diversiteit en inclusie vergroten
   

11.45 - 12.15

 

Marije Kouwenberg

 

Inclusief ondernemen 

Marije Kouwenberg was 10 jaar toen ze van haar fiets viel. Die ongelukkige val veranderde haar leven. Talloze operaties en revalidatieprocessen volgden elkaar op. Gaandeweg kon ze moeilijker lopen en uiteindelijk belandde ze op haar 21e definitief in een rolstoel. Ze raakte zichzelf in eerste instantie kwijt, maar kwam in een traject van zelfreflectie terecht en kwam hier sterker uit.

Met haar rolstoel staat ze midden in de wereld van inclusief ondernemen. Ze richt zich momenteel op het creatief verbinden van vraag en aanbod van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.

   

12.15 - 12.45

 

Ozan Aydogan

 

Gevangen tussen twee identiteiten

Ozan Aydogan raakt mensen met zijn persoonlijke verhalen, beelden en klanken. Met een spoken word gaat hij in op zijn biculturele achtergrond. Hij voelt en ziet zichzelf als een Nederlander, maar heeft ook erg vaak ervaren dat er mensen zijn die daar anders over denken. Hij is schrijver, dichter en acteur in de Nederlandse taal. En toch hangt de suggestie in de lucht dat hij nooit een onderdeel zal kunnen zijn van wat Nederland nou echt is. Dit gegeven is uitgegroeid tot twee prangende vragen:   

 • Wat moet ik nog doen om erbij te horen?
 • Waarom praat niemand echt met elkaar?
   
12.45 - 13.45

LUNCH

   

13.45 - 14.00

 

Trio Luego

 

Muziek 
   

14.00 - 14.15

 

Jitske Kramer

Reflectie op de ochtend
   
14.15 - 15.15

Voorstelling van Nasrdin Dchar

   
15.15 - 15.45 PAUZE
   

15.45 - 16.30

 

Jitske Kramer

 

 

Inclusief leiderschap met power én love

Diverse teams en inclusiviteit zorgen voor meer innovatie, meer creativiteit en een prettigere werkomgeving, mits ze goed gemanaged worden. Hoe kun je naar de verschillende perspectieven luisteren, en tegelijkertijd daadkrachtig handelen en een koers uitzetten?

Diversiteit en inclusie vragen om betrokkenheid en onafhankelijkheid. Je moet je mening uitspreken en tegelijkertijd laten zien dat je openstaat voor andere meningen. Jitske gaat in op de tien belangrijkste aandachtspunten voor inclusief leiderschap.

 • Welke inclusieve vaardigheden kun je inzetten om diversiteit beter te benutten?
 • Inclusief leiderschap vraagt onafhankelijkheid, daadkracht en bereidheid om te volgen 
 • Leiderschap op het maximaliseren van tegenstellingen en handelen vanuit chaos van het onzekere
 • Open staan om naar minderheidsstemmen te luisteren
   
16.30 - 16.45 Vooruitblik naar morgen
   
16.45 uur EINDE