09.00 - 09.30 ONTVANGST
   

09.30 - 10.30

Jitske Kramer

Rob van de Wouw 

Jam Cultures - Jammen met verschillen 

Synergie creëren tussen verschillende soorten mensen, talenten en vaardigheden is volgens veel wetenschappers en ondernemers de uitdaging van de eeuw. Het is zaak om verschillende soorten mensen aan tafel te krijgen, maar ook om ze aan tafel te houden.

Organisaties van de toekomst staan open voor verschillende perspectieven en includeren aan een variëteit aan mensen en talenten. Onafhankelijk samen.  

Samen met Rob van de Wouw gaat Jitske live jammen. Hierna gaat Jitske verder als dagvoorzitter en mixt gedurende de dag de acht inclusie principes van Jam Cultures met de vier fases van de jamcirkel. 

   
10.30 - 11.00 PAUZE
   

11.00 - 12.00

Fase 1. Openstellen

Vanuit een open mind met nieuwsgierigheid en verwondering naar de ander luisteren. 

  • Kracht zien in veranderingen en tegenslagen
  • Met lef, humor en acceptatie veranderen van perspectief 
  • Vol acceptatie en doorzettingsvermogen 
   

12.00 - 12.45

Daan Roovers 
Foto: Ruud Pos

Fase 2. Exploreren 

Denker des Vaderlands, Daan Roovers, wil zich in haar tweejarig mandaat vooral inzetten voor publiek denken: hardop, gezamenlijk en interactief denken. Tijdens deze lezing gaat Daan in op het thema polarisatie. Hoe kunnen we luisteren naar de gematigde mening, een stem die we niet vaak horen, en hoe stel je hierbij de juiste, onderzoekende vragen?

  • Vanuit meervoudig perspectief kijken 
  • Situaties van meerdere kanten ervaren, voelen en begrijpen 
  • Twijfel aan je eigen gedachten, waarnemingen en conclusies
   
12.45 - 13.45

LUNCH

   

13.45 - 14.00

Ozan Aydogan

Spoken word 

Ozan Aydogan haalt de woorden van papier en brengt ze tot leven. Hij houdt een voordracht van een zelfgeschreven tekst.

 

   

14.00 - 15.00

Jitske Kramer

Fase 3. Creëren

In creatie-, besluitvormings- en onderhandelingsprocessen spelen macht en ranking een belangrijke rol. Zijn de verschillende ideeën, behoeften, belangen en verlangens verenigbaar? Kunnen we komen tot een opeenstapeling van tijdelijke, werkbare afspraken waarin iedereen zich kan vinden en die ook weer kunnen veranderen?

•    Over macht en de lusten en lasten van privileges 
•    Besluiten nemen waarin iedereen zich kan vinden, kan dat? En hoe dan?
•    Achtbaandenken toepassen op lastige dilemma’s en polariteiten

   
15.00 - 15.30 PAUZE
   

15.30 - 16.30

Joseph Oubelkas 

Fase 4. Lef / Leef het leven 

Inclusie betekent de mens, en de interactie tussen mensen, voor honderd procent centraal zetten. Een bijkomend uitdagend aspect is dat we moeten kunnen verdragen dat we onszelf ook aanpassen. 

Joseph Oubelkas zat 1637 dagen onterecht vast in verschillende Marokkaanse gevangenissen. Hij laat zien dat hoe hardvochtig, getralied of gepantserd de omstandigheden ook zijn: jíj bepaalt. De kunst is om tussen de tralies door te kijken. 

  • Wees jezelf en pas jezelf aan 
  • Omgaan met tegengestelde krachten 
  • Heb lef om andere geluiden te waarderen en te omarmen 
   
16.30 - 17.00 Afsluiting Jitske Kramer

 

webinar software
 webinar software